VC4 Dermatoloģijas klīnika saņem Kvalitātes balvu

15/12/2015

Pēc ekspertu novērtēšanas rezultātiem Kvalitātes balvas tika piešķirtas četrās nominācijās. Kvalitātes balvu nominācijā "Ķirurģiskā profila nodaļa" saņēma Vidzemes slimnīcas Traumatoloģijas nodaļa. Balvu nominācijā "Dzemdību nodaļa" saņēma Jūrmalas slimnīcas dzemdību nodaļa, bet nominācijā "Onkoloģiskā profila nodaļa" kvalitātes balvu saņēma Austrumu slimnīcas Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas kodolmedicīnas klīniskā daļa. Ar visaugstāko ekspertu novērtējumu nominācijā "Veselības centrs" balvu saņēma VC4 Dermatoloģijas klīnika.

  Šogad Latvijas Ārstniecības iestāžu Kvalitātes Balvas 2015 izcīņā piedalījās deviņas ārstniecības iestādes. Katru no tām vērtēja ekspertu komanda pēc pasaulē skaidri noteiktiem kvalitātes vadības sistēmas principiem un kritērijiem, kas ietver gan iestāžu pašnovērtējumu, gan ārējo novērtēšanu, aptverot visas ārstniecības iestādes galvenās riska jomas. Katras iestādes darbība tika vērtēta piecās jomās: vadības procesi un atbildība, darbinieku kompetence, pacientiem un darbiniekiem droša vide, pacientu klīniskā aprūpe, kvalitātes un drošības pilnveidošana.

  Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balva ir atzinība par iniciatīvu pilnveidot ārstniecības iestādes sniegumu un prasmi uzlabot savas darbības rādītājus. Balvas mērķis ir veicināt kvalitātes vadības ieviešanu ārstniecības iestādēs, kā arī izglītot ārstniecības iestādes par kvalitātes vadības nozīmi un iespēju ar tās palīdzību ne tikai izpildīt normatīvajos aktos noteiktās prasības ārstniecības iestādēm, bet arī konsekventi uzlabot ārstniecības pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti.

  Kvalitātes balvas konkursu jau trešo gadu rīkoja Latvijas Veselības ekonomikas asociācija (LVEA) un Latvijas Kvalitātes biedrība. Šogad to atbalstīja arī Veselības ministrija. Latvijas Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas pirmo reizi tika pasniegtas 2013. gadā, kad nominācijā „Ķirurģiskā profila nodaļa” saņēma VC4 Baltijas Vēnu klīnikas ķirurģijas nodaļa ar dienas stacionāru. VC4 Baltijas vēnu klīnikas un Dermatoloģijas klīnikas vadītāja Zane Rēvalde pauda pārliecību, ka iegūtās balvas kalpo par stimulu strādāt pie kvalitātes.

Mūsu klīnikas ļoti lepojas ar savu augsti kvalificēto, multidisciplināro un laikmetīgo mediķu komandu, kas labprāt strādā pēc mūsu ieviestajiem kvalitātes standartiem, uztur tos un palīdz pilnveidot. Tas ir ļoti svarīgi, jo kvalitāte mums ir pirmajā vietā," atzina Z. Rēvalde.


Rīgas biroja adrese: Baznīcas iela 31, Rīga, Latvija. +371 202 116 11, info@baltic-care.eu