Bērnu klīniskās universitātes slimnīca saņem divas kvalitātes balvas.

29/10/2014

Biedrība „Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” partnerībā ar Latvijas Kvalitātes biedrību 2012.-2013.gada īstenoja Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projektu ar mērķi pielāgot Visaptverošas kvalitātes vadības modeli ieviešanai Latvijas ārstniecības iestādēs, lai sekmētu sabiedrības līdzekļu racionālu un izmaksu efektīvu izlietojumu sabiedrības veselības mērķu realizācijai. 

Projekta ietvaros izstrādāti pacientu drošības un kvalitātes vadības novērtēšanas kritēriji un metodika, kas balstās uz starptautiski aprobētu programmu, kas ļauj ārstniecības iestādēm ieviest visaptverošu kvalitātes un drošības vadības modeli. Modeļa novērtēšanas kritēriji ir balstīti uz Joint Commission International izveidotu programmu «International Essentials of Health Care Quality and Patient Safety» («Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības starptautiskas pamatnostādnēm»).

Joint Commission International (JCI) misija ir uzlabot drošību un aprūpes kvalitāti starptautiskajā sabiedrībā, nodrošinot izglītības, publicēšanas, konsultatīvos un izvērtēšanas pakalpojumus. Starptautisko veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības pamata ietvaru izstrādāja JCI, lai radītu metodes un stratēģiju šīm dažādajām vajadzībām, parādot, kā identificēt kvalitātes un drošības riskus individuālai veselības aprūpes iestādei vai  valsts mēroga veselības aprūpes sistēmai.  Ietvaru iespējams pielāgot gan atsevišķu organizāciju vajadzībām, gan valsts mēroga prioritātēm, kas nesīs rezultātu, izmantojot metodes, kas ir vērtīgas procesu pilnveidošanai, sabiedriskajai politikai, veselības aprūpes organizācijām raksturīgo risku samazināšanas iespēju identificēšanai, līgumu noslēgšanai un citiem procesiem.

2013. un 2014.gadā vairākas ārstniecības iestādes brīvprātīgi pieteicas arējai novērtēšanai pēc izstrādātās metodikas. Ārstniecības iestādes tika vērtētas pēc 50 starptautiskiem kvalitātes kritērijiem piecās jomās: vadības procesi un atbildība, darbinieku kompetence, pacientiem un darbiniekiem droša vide, pacientu klīniskā aprūpe, kvalitātes un drošības pilnveidošana.

VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” šogad balvu saņēma divās nominācijās no piecām – nominācijā „Ķirurģiskā profila nodaļa” un nominācijā „Internā profila nodaļa”. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad būtiski pieaudzis ārstniecības iestāžu vērtējuma līmenis, kas liecina par lielāku ieinteresētību un ieguldījumu kvalitātes celšanā.


Rīgas biroja adrese: Baznīcas iela 31, Rīga, Latvija. +371 202 116 11, info@baltic-care.eu