VC4 Baltijas vēnu klīnika iegūst Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvu

08/06/2013

 

 

30. maijā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Rīgā, Antonijas ielā 1, norisinājās unikāls pasākums Latvijas veselības aprūpes jomā: pirmo reizi tika pasniegta Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balva. Kvalitātes balvas ieguvēji ir Latvijas ārstniecības iestādes, kuras brīvprātīgi pieteica savu organizāciju darbības izvērtējumam pēc starptautiski atzītiem veselības aprūpes organizāciju kvalitātes vadības sistēmas kritērijiem.

 

Kvalitātes balvas pasniedza Veselības ministre Ingrīda Circene un pēc ekspertu novērtēšanas rezultātiem Kvalitātes balvas tika piešķirtas piecās nominācijās. Kvalitātes balvu nominācijā „Internā profila nodaļa” saņēma Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīca. Kvalitātes balvu nominācijā „Ķirurģiskā profila nodaļa” saņēma Veselības centrs 4 (VC4) Baltijas vēnu klīnikas ķirurģijas nodaļa ar dienas stacionāru. Kvalitātes balvu nominācijā „Dzemdību nodaļa” saņēma Rīgas pašvaldības SIA Rīgas dzemdību nams. Kvalitātes balvu nominācijā „Psihiatriskā profila nodaļa” saņēma VSIA Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca. Kvalitātes balvu nominācijā „Veselības centrs” saņēma AS Veselības centru apvienība Veselības centrs Pļavnieki.

Kvalitātes balvai bija pieteikušās 11 ārstniecības iestādes. Katru iestādi vērtēja trīs ekspertu komanda. Novērtējums tika veikts pēc projekta laikā izstrādātas metodikas, kas paredzēja, ka iestādes darbība tiek vērtēta 5 jomās: vadības procesi un atbildība; darbinieku kompetence; pacientiem un darbiniekiem droša vide; pacientu klīniskā aprūpe; kvalitātes un drošības pilnveidošana.

Veselības ministre Ingrīda Circene:quality_balticveinclinic_(5)_44e91.jpg

„Kvalitātei ir jābūt ikviena veselības aprūpes pakalpojuma pamatā, tikai tad varam būt konkurētspējīgi. Augstu novērtēju šī projekta iniciatorus un izstrādātos pacientu drošības un kvalitātes vadības novērtēšanas kritērijus un metodiku, kas ļauj ārstniecības iestādēm ieviest visaptverošu kvalitātes un drošības vadību. Savukārt ārstniecības iestādes, kas bija pietiekami drosmīgas un brīvprātīgi pieteicās novērtēšanai, pierāda, ka ir progresīvas, uz sadarbību un attīstību vērstas. Esmu pārliecināta, ka Kvalitātes balvu varam veidot par tradīciju un vispāratzītu mērķi, uz ko tiekties ikvienam nozarē strādājošajam.”

quality_balticveinclinic_(6).jpg

VC4 Baltijas vēnu klīnikas vadītāja Zane Rēvalde:

"Esmu gandarīta, ka piedalījāmies šajā pilotprojektā un pārliecināta, ka iegūtā balva kalpos par stimulu turpināt strādāt pie kvalitātes. Baltijas Vēnu klīnika ļoti lepojas ar savu augsti kvalificēto, multidisciplināro un laikmetīgo mediķu komandu, kas labprāt strādā pēc mūsu ieviestajiem kvalitātes standartiem, uztur tos un palīdz pilnveidot. Tas ir ļoti svarīgi, jo kvalitāte mums ir pirmajā vietā."


Rīgas biroja adrese: Baznīcas iela 31, Rīga, Latvija. +371 202 116 11, info@baltic-care.eu